Μεταφορές
– Ποιούς πελάτες εχουμε επισκεφθεί περισσότερες από αυτές που έχουμε ορίσει. Κάθε μέρα απεριόριστες κινήσεις. Με βάση εντολέα. Συμφωνία επισκέψεων ανά μήνα. Ανά σημείο. Κάθε κατάστημα δικό του όριο. Κίνηση με παραστατικό.
– Σύστημα δημιουργίας δρομολογίων σε χάρτη βασισμένο στο google maps.
– Βελτίωση ταχύτητας