– Αλλαγή κωδικού
– Έλεγχος για local share κατά την εκκίνηση

Πωλήσεις
– Κατά την καταχώρηση νέου δελτίου αποστολής υπήρχε πρόβλημα.
– Διόρθωση λάθος υπολοίπου στην επανεκτύπωση παραστατικού. Στην εκτύπωση φαινόταν το υπάρχον συν την αξία του τρέχοντος.
– Διόρθωση έκδοσης Ζ από φορολογικό μηχανισμό
– Διόρθωση λάθους κατά την εκτύπωση πολλών αντιτύπων με αποτέλεσμα να μην εκτυπώνονται όλες οι σελίδες
– Διόρθωση εισαγωγής ειδών από εσωτερική βάση

Ρυθμίσεις
– Προσθήκη κουμπιού αυτόματης ρύθμισης internet explorer για παραστατικά

– Προσθήκη επιλογής «Αυτόματη συμπλήρωση» για το αν θα συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία στο πελατολόγιο. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση σε μερικούς πελάτες.

Μεταφορές

– Διόρθωση ταχύτητας όσο αφορά τη καταχώρηση κινήσεων, αλλαγή παραλαβής/παράδοσης, αντιγραφή κινήσεων, προσθήκη ειδών παραλαβής, διαγραφή κίνησης

– Κατά την αντιγραφή δεν περνάνε οι σημειώσεις