Πωλήσεις
– Βελτιωμένη αναζήτηση πελάτη/προμηθευτή
– Βελτιωμένη αναζήτηση ειδών
– Σημαντικές διορθώσεις που αφορούν τη καταχώρηση παραστατικών
– Ενημέρωση διαθεσιμοτήτων σε εφαρμογές διαδικτύου (Joomla virtuemart, Magento κλπ.)

Πελάτες
– Βελτιωμένη αναζήτηση πελάτη/προμηθευτή όσο αφορά τη ταχύτητα
– Σημαντικές αλλαγές του συστήματος εισαγωγής από άλλες εμπορικές εφαρμογές για ευκολότερη χρήση
– Έλεγχος ΑΦΜ ευρωπαϊκής ένωσης μέσω διαδικτύου
– Διόρθωση λαθών όσο αφορά τους ανενεργούς πελάτες/προμηθευτές

Αποθήκη
– Βελτιωμένη αναζήτηση πελάτη/προμηθευτή όσο αφορά τη ταχύτητα
– Σημαντικές αλλαγές του συστήματος εισαγωγής από άλλες εμπορικές εφαρμογές για ευκολότερη χρήση
– Αλλαγή ομάδων/κατηγοριών σε κατηγορίες/υποκατηγορίες
– Ο ποσοτικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν 2ος κωδικός με διαφορετική τιμή