Πωλήσεις
– Στη λίστα παραστατικών η αναζήτηση άλλαξε και γίνεται με λέξεις
– Διόρθωση συστήματος υπενθύμισης παραγγελιών μέσω γέφυρας
– Στις γραμμές παραστατικών, οι τιμές γράφονται από το χρήστη, στις αντίστοιχες στήλες και γίνονται οι ανάλογοι υπολογισμοί αυτόματα
– Στο τελικό σύνολο κατά τη δημιουργία παραστατικού, μπορεί να γραφτεί νέο ποσό και να γίνουν οι υπολογισμοί, ανάλογα με τα ποσά και τις εκπτώσεις στις γραμμές του
– Δυνατότητα αλλαγής τύπου παραστατικού σε παλιά παραστατικά

Πελάτες
– Προεπιλογή φίλτρων

Αποθήκη
– Προεπιλογή φίλτρων

Επιλογές
– Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών βάσεων αλλάζοντας το πεδίο χρήση/εταιρία

Γενικά
– Προσθήκη δυνατότητας αποστολής email με χρήση των διακομιστών που χρησιμοποιούν ασφάλεια TLS/SSL όπως gmail, yahoo mail, hotmail κλπ.