Πωλήσεις
– Αλλαγή ενημέρωσης για έλλεψη διαθεσιμότητας σε ερώτηση.

Πελάτες
– Αλλαγή συστήματος διαγραφής πελατών
– Ο κώδικας που αφορά εισαγωγή δεδομένων έγινε αυτόνομη εφαρμογή που καλείται με τον ίδιο τρόπο

Αποθήκη
– Αλλαγή συστήματος διαγραφής ειδών
– Ο κώδικας που αφορά εισαγωγή δεδομένων έγινε αυτόνομη εφαρμογή που καλείται με τον ίδιο τρόπο

Έσοδα/Έξοδα
– Αυτόματη δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας επιλεγμένης αναφοράς.

Ραντεβού
– Διόρθωση μικρών προβλημάτων που αφορούσαν τη λίστα χρηστών σε συνάρτηση με τις ημέρες

Γέφυρα
– Νέα λειτουργία Διαγραφής επιβεβαιώσεων
– Δυνατότητα Ακύρωσης γραμμών
– Υποστήριξη Opencart

Εισαγωγή
– Νέο πρόγραμμα που εισάγει δεδομένα από άλλες εφαρμογές
– Τώρα υπάρχει η δυνατότητα απευθείας εισαγωγής από αρχείο xls

Γενικά
– Σε όλες τις λίστες υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής σε xls, csv