Πωλήσεις
– Κλείδωμα ταμείου.
– Έλεγχος διαθεσιμότητας σε όλα τα παραστατικά

Ρυθμίσεις
– Σημαντική αλλαγή στην αποθήκευση ρυθμίσεων. Αποθηκεύονται τώρα στη βάση δεδομένων.