Πωλήσεις
– Διόρθωση:  Όταν γίνεται επεξεργασία παλιού παραστατικού βγαίνει κενό όταν επιλέγεται υποκατάστημα.
– Διορθώθηκε το πρόβλημα στην απόδειξη είσπραξης αν ο πελάτης είχε πιστωτικό όριο. Χτύπαγε το πεδίο τρόπου πληρωμής.
– Στη λίστα παραστατικών όταν γινεται εκτύπωση δεν χτυπάει όταν δεν υπάρχει σήμα εταιρίας.
– Αναζήτηση πελάτη και στην επεξεργασία παλαιού παραστατικού.
– Στην εκτύπωση παραστατικών το πεδίο σειριακών έχει επιλογή στο τι θα γράφει.
– Νέο πεδίο σημειώσεων πελάτη/συνεργάτη.

Πελάτες
– Αποθήκευση αφετηρίας προορισμού στο χάρτη πελάτη/προμηθευτή.
– Στα παραστατικά όταν γινεται εκτύπωση δεν χτυπάει όταν δεν υπάρχει σήμα εταιρίας.

Ρυθμίσεις
– Στην εκτύπωση παραστατικών το πεδίο σειριακών έχει επιλογή στο τι θα γράφει.

Park
– Επιλογή χρήστη.
– Επιλογή προϊόντος στην έξοδο οχήματος.
– Δυνατότητα παραμονής οχήματος μετά από την επιλογή προϊόντος.