Πωλήσεις
– Στη παραγγελία έλεγχος διαθεσιμοτήτων.
– Η έλεγχος διαθεσιμότητας στις αγορές δεν ισχύει πια.
– Διόρθωση πλήκτρων πλοήγησης. Αλλάζουν σελίδα.
– Διόρθωση htm2pdf.ini