Πελάτες
– Αρνητικά υπόλοιπα. Να φαίνονται τα αρνητικά υπόλοιπα στη λίστα πελατών/προμηθευτών.

Πωλήσεις
– Ταχύτητα εκτύπωσης παραστατικού. Σημαντική βελτίωση ταχύτητας θεώρησης/εκτύπωσης με αφαίρεση άσκοπων εγγραφών από παλαιότερες εκδόσεις.

Γυμναστήριο
– Check-in και check out. Check-in και check out πελατών και εμφάνιση λεπτομερών εισόδων – εξόδων στο πρόγραμμα, και στην καρτέλα κάθε πελάτη ξεχωριστά.