Πελάτες
– Πρόβλημα με υπόλοιπο στο παραστατικό. Όταν ενημερώνει υπόλοιπα με παραστατικά, στην καρτέλα πελάτη-λίστα παραστατικών τα υπόλοιπα είναι σωστά στο κάτω μέρος. Επίσης, όταν ανοίγει το παραστατικό απευθείας από τη λίστα στις αγορές πωλήσεις, το υπόλοιπο είναι σωστό στο κάτω μέρος του παραστατικού. Το πρόβλημα δημιουργείται, όταν ανοίγει το παραστατικό κατευθείαν μέσα από τη λίστα παραστατικών στην καρτέλα του πελάτη. Εκεί, το παραστατικό ανοίγει στις αγορές πωλήσεις με λανθασμένο και άσχετο υπόλοιπο του πελάτη στο κάτω μέρος του.
– Βελτίωση δικαιωμάτων. Στη λίστα πελατών οι μέσοι χρήστες δεν βλέπουν σύνολα.

Αποθήκη
– Βελτίωση δικαιωμάτων. Στη λίστα ειδών οι μέσοι χρήστες δεν βλέπουν σύνολα.

Πωλήσεις
– Αναζήτηση προϊόντος. Διόρθωση όταν ψάχνουμε με κενό στην αρχή.
– Αναζήτηση με κωδικό. Τώρα γίνεται αναζήτηση πρώτα στους δύο κωδικούς. Αν δεν βρεθεί τίποτα γίνεται αναζήτηση και στα υπόλοιπα πεδία.
– Βελτίωση ημερήσιας αναφοράς. Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης και αποθήκευσης σε επιλεγμένο φάκελο της επιλεγμένης περιοδου στη λίστα παραστατικών.

Ρυθμίσεις
– Προσθήκη ρύθμισης #REV. Υπάρχει τώρα η δυνατότητα αλλαγής της τιμής αντίστροφης φοράς για εκτυπωτές dot matrix.

– Απόκρυψη λαθών βάσης. Όταν υπάρχει πρόβλημα που σχετίζεται με τη βάση δεδομένων βγαίνει ενημέρωση και το πρόγραμμα τερματίζει.