Πελάτες
– Νέες στήλες και διαχείρισή τους. Στη λίστα επαφών/υποκαταστημάτων του πελάτη/προμηθευτή προστέθηκαν κι άλλα πεδία και η δυνατότητα απόκρυψης/εμφάνισής τους.

Αποθήκη
– Ειδική ταξινόμηση. Υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης όλων των πεδίων της λίστας αποθήκης από μια υγκεκριμένη θέση έως μια άλλη. Ρυθμίζεται στις ρυθμίσεις και ενεργοποιείται με δεξί κλικ στη λίστα της αποθήκης.
– Χρώμα και νέο πεδίο. Στη λίστα αποθήκης προστέθηκε η Ελάχιστη διαθεσιμότητα. Επίσης η διαθεσιμότητα γίνεται πράσινη όταν είναι λιγότερη της ελάχιστης ή κόκκινη όταν είναι περισσότερη.

Πωλήσεις
– Μηδενικά στην εκτύπωση αριθμού παραστατικού. Προστέθηκε νέα ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα προσθήκη μηδενικών πριν τον αριθμό παραστατικού.
– Μετατροπή παραστατικού από χρήστη. Το παραστατικό σε μερικά συστήματα άλλαζε. Το πρόβλημα λύθηκε.
– Εξαφάνιση γραμμών. Όταν γίνεται χρήση των εικονικών πλήκτρων δεν διαγράφονται οι γραμμές που έχουν περαστεί, σε καμμία περίπτωση.
– Από αναγνώριση κλήσης πρόβλημα στη καταχώρηση. Συνέβαινε μόνο στις περιπτώσης χρήσης βάρδιας και δημιουργούσε πελάτη με επωνυμία “αγορές/πωλήσεις” μόνο τη 1η φορά που ο χρήστης επέλεγε κλήση.
– Αλλαγή τίτλων πεδίων. Νέα δυνατότητα αλλαγής τίτλων ειδικών πεδίων από τις ρυθμίσεις.

Έσοδα/Έξοδα
– Δημιουργια αναφορών. Προστέθηκη η δυνατότητα χρωμάτων βάσει πεδίου και τιμών του.

Συγχρονισμός
– Βελτιώσεις. Πολλές αλλαγές του συστήματος σύγκρισης για πιο αποτελεσματικό συγχρονισμό ανάμεσα σε πολλές βάσεις δεδομένων. Σε περίπτωση μη εύρεσης βάσης ή διακοπής του δικτύου δεν κολάει και συνεχίζει τη λειτουργία του.

– Πρόβλημα στις πολλαπλές ζυγίσεις. Επαναφορά παλαιότερης έκδοσης