Αποθήκη
– Στην αποθήκη όταν κάνεις edit τη λίστα χάνεται το scroll

Πελάτες
– Μαζικά email και sms
– Φαίνονται οι πινακίδες στη λίστα

Πωλήσεις
– Όταν διαγράφεται το συσχετισμένο παραστατικό να μην είναι πια πράσινο. Χειροκίνητη αποσύνδεση.
– Ανοιγμα σχετικού παραστατικού. Διόρθωση
– Δημιουργία συντόμευσης για αρχεία e
– Εισαγωγη ειδών από το διαδίκτυο. Βελτίωση ταχύτητας
– Όταν ανοίγει παραστατικό από πελάτη δεν στέλνεται email. Διορθώθηκε

Ραντεβού
– Αποκρυψη αναλυτικών στοιχείων πελάτη όταν δεν έχει επιλεχθεί.

Spos
– Προσθήκη επιλογής χαρακτήρων barcode. Ρύθμιση**ok

Ρυθμίσεις
– Κωδικός αγοράς τιμή πώλησης. Ρύθμιση
– Ταμείο ρέστα όχι κέντρο. Ρύθμιση

Γενικά
– Διόρθωση κωδικοποίησης pdf σε gmail.