Πελάτες
– Βάση δεδομένων. Πελάτης λιανικής πάντα 0. Δεν υπολογίζεται πια στα υπόλοιπα.

Αποθήκη
– Χρώματα. Αλλαγή χρωμάτων διαθεσιμότητας. Απαλότερα.
– Εμφάνιση προσθέτων. Στη λίστα ειδών μπερδεύονται όσα πρόσθετα περιέχουν στο τίτλο τους ίδιες λέξεις.
– Ζυγιζόμενα. Μαζικός συγχρονισμός ζυγιζόμενων ειδών που εμφανίζονται στη λίστα ειδών.
– Λίστα ειδών. Όταν πράσινη διαθεσιμότητα και επιλεγμένο δεν φαίνεται. Διορθώθηκε.
– Λίστα ειδών. Ανενεργα είδη και ενημέρωση ανενεργού προϊόντος εντάξει.
– Τιμοκατάλογοι. Δυνατότητα ορισμού σταθερής τιμής.

Πωλήσεις
– Αυτόματη συμπλήρωση. Στα σχετικα παραστατικά και στις πινακίδες.
– Πινακίδες. Νέα ρύθμιση αν είναι του επιλεγμένου πελάτη ή όλων.
– Ορισμός τιμών από πωλήσεις αγορές. Όταν γίνεται επιστροφή, ακυρωτικό τώρα δεν ορίζονται τιμές αγοράς.
– Παρτίδες. Δείχνουν λάθος όταν μετακινούμαστε στη γραμμή είδους.
– Παρτίδες. Αν δεν βρίσκει ημερομηνία λήξης να μην εισάγει τίποτα στη γραμμή είδους.
– Παρτίδες. Όταν η επιλογή μεγαλύτερη της ποσότητας, μήνυμα.
– Παρτίδες. Στα παλιά παραστατικά οι παρτίδες φαίνονται βάσει ημεομηνίας. Στο πεδίο ποσότητα φαίνεται η τρέχουσα διαθεσιμότητα γραμμής.
– Παρτίδες. Ταξινόμηση σε όλες τις στήλες επιλογής παρτίδας.
– Ταξινόμηση γραμμών παραστατικού. Τώρα αποθηκεύεται μετά την επεξεργασία παλαιού παραστατικού.
– Αντιγραφή παραστατικού. Όταν δεν έχει οριστεί κίνηση δίνεται επιλογή για να αντιγράφονται μόνο οι ποσότητες που εκκρεμούν.
– Αντιγραφή παραστατικού. Αντιγράφεται και η παράδοση.
– Μεταβλητές εκτύπωσης παραστατικού. #FP1 με αριθμητική σειρά και το 0%.
– Συντομεύσεις. Το F11 καταργήθηκε. Έγινε Ctrl+F10
– Παρτίδες. Τραβάει από την παλαιότερη παρτίδα και αν έχει λιγότερα τεμάχια βάζει όσα υπάρχουν. Επίσης τραβάει και την ημερομηνία από τις παρτίδες.
– Υπόλοιπα πελατών/προμηθευτών. Στην Απόδειξη εισπραξης φαίνονται τα υπόλοιπα.
– Loyalties. Όταν έχει ορισθεί τιμοκατάλογος δεν περνάνε πόντοι.

Έσοδα/Έξοδα
– Άνοιγμα πελατολογίου. Διόρθωση λάθους όταν άνοιγε με διπλό κλικ το πελατολόγιο, αποθήκη ή πωλήσεις.
– Χειρισμός. Διόρθωση στις αναφορές διπλό κλικ.
– Νέα αναφορά. Αν γίνει μια παραγγελία και δεν τιμολογηθεί ολόκληρη φαίνονται τα είδη που λείπουν.

Ραντεβού
– Αυτόματη έκδοση παραστατικών. Διόρθωση εμφάνισης περιόδου στα αυτόματα εκδιδόμενα παραστατικά.

– Εισαγωγή ειδών. Υπολογίζεται η αξία πώλησης, αγοράς βάσει κέρδους. Διόρθωση αρίθμησης.
– Αύξηση στηλών. Εισάγονται 24 στήλες απο excel ή csv.