Πελάτες
– Διόρθωση. Τα οχήματα άλλων πελατών δεν φαίνονται όταν δημιουργείται νέος πελάτης.

Αποθήκη
– Επιλογή κατηγορίας. Λύθηκε το προβλημα όταν δημιουργείται εκείνη τη στιγμή.
– Διόρθωση. Μήνυμα λάθους όταν δεν υπάρχει η online φωτογραφία στην ανάλυση είδους.
– Πρόσθετες μεταβλητές και κωδικός. Για ορισμό 2ου κωδικού είδους από e-shop διαχωριστικό |. Για ορισμό custom μεταβλητών στο πεδίο περιγραφή 2 με διαχωριστικό \n.
– Νέο πεδίο. Ενημέρωση κερδοφορίας στην ανάλυση είδους.
– Χρώματα. Επιλογή στην ανάλυση είδους.
– Διόρθωση. Επεξεργασία ειδών σε λίστα.

Πωλήσεις
– Λανθασμένο υπόλοιπο στον πελάτη στις πωλήσεις. Ρουτίνα που οδηγεί σε λάθος: 1. Ανοίγω τιμολόγιο 2. Πληκτρολογώ όνομα πελάτη και τον επιλέγω 3. Πηγαίνω στη λίστα παραστατικών 4. Επιλέγω είδος παραστατικού 5. Επιλέγω προηγούμενο μήνα 6. Κάνω διπλό κλικ σε ένα παραστατικό και το ανοίγω 7. Το υπόλοιπο στο κάτω μέρος του παραστατικού είναι λάθος και λάθος εκτυπώνεται
– Εισαγωγή ημερομηνίας. Απλοποίηση εισαγωγής ημερομηνίας στη γραμμή παραστατικού.
– Copy paste. Διόρθωση στα πρόσθετα πεδία γραμμης παραστατικού (π.χ. σχόλιο)
– Παρτίδες προσθήκη στήλης. Νέα διαθεσιμότητα όταν 2 ίδια προϊόντα στο παραστατικό δεν υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο ποσότητες.
– Παρτίδες. Όταν ορίζουμε ποσότητα από γραμμή λέει fefo και τραβάει από τη διαθέσιμη παρτίδα.
– Υπολογισμός ποσότητας. Γίνεται με βάση το συνολικό ποσό στις γραμμές πωλήσεων.
– Οθόνη αφής. Διαφορετικό μέγεθος κουμπιών ανά ομάδα.
– Οθόνη αφής. Στα κουμπιά προϊόντων ρύθμιση για να φαίνεται μόνο ο κωδικός.
– Διόρθωση. Όταν μετά από απόδειξη κόβεται επιστροφή φαίνονται στην εκτύπωση τα ρέστα της απόδειξης. Καλύτερα να δημιουργηθεί νέα φόρμα εκτύπωσης χωρις Πληρωτέο, Ρέστα.
– Νέος υπολογισμός. Επιμερισμός συνόλου σε γραμμές.

Έσοδα/Έξοδα
– Μορφοποίηση αναφορών. Διόρθωση αποθήκευσης.

Ρυθμίσεις
– Τιμοκαταλογοι με περίοδο. Δυνατότητα ορισμού περίοδου σε όλους τους τιμοκαταλόγους.

– Διόρθωση. Κωδικοποίηση για εκπτυπώσεις σε αρχείο.
– Δυνατότητα ορισμού πρόσθετου πεδίου σε barcode. Γράφοντας σαν τίτλο μεταβλητής: barcode, barcode 1, barcode 2, barcode 3, barcode 4, barcode 5.