Αποθήκη
– Διόρθωση πρόσθετων στην ανάλυση είδους όταν περιέχει την ίδια λέξη
– Δικαιώματα, αποθηκη τιμή αγοράς απόκρυψη
– Εμφάνιση ποσότητας με δεκαδικά στην ανάλυση είδους
– Αξία αποθήκης με βάση την τελευταία τιμή αγοράς και σύνολο αξίας αποθήκης
– Αξία αποθήκης μόνο θετικά
– Μαζική μεταβολή το παράθυρο παρακαλώ περιμένετε θέλει ontop
– Δημιουργία τιμοκαταλόγων με ποσοστό από τη τιμή αγοράς. Αποθήκη τιμοκατάλογος από τιμή αγοράς
– Μόνο με επιλογή αριθμού εκτύπωσης barcode.

Πωλήσεις
– Να διαγράφεται η παύλα όταν επιλέγεις απο την αυτόματη συμπλήρωση
– Όταν στα σύνολα αλλαγή ποσοστού ή ποσότητας στην απόδειξη είσπραξης βγάζει nan
– Live εμφάνιση πόντων
– Λίστα παραστατικών στις πωλήσεις Count+-1
– Serial barcode δουλευει ταυτόχρονα με αποφυγή %% και ^^
– Συνδυασμένα προϊόντα στο εικονικό πληκτρολόγιο
– Αν πρόσθετο>1999 μπαίνει χωρίς προϊόν
– Όταν focus σε grammes πρόβλημα
– Όταν πατάς κουμπί να βγάινει προϊόν και πρόσθετο μαζί.
– Ημερομηνία παράδοσης δεν ανοίγει
– Νέο παραστατικό μετά από είσοδο βάρδιας
– Πιστωτική κάρτα και αρίθμηση
– Να πηγαίνει στη προεπιλογή πάντα μετά από τη πώληση.
– Διόρθωση εισαγωγής συνδυασμένων προϊόντων
– Στην αντιγραφή παραστατικών να αντιγράφονται οι μονάδες μέτρησης στις κινήσεις
– Αν σε νεο παραστατικό αλλάζουμε ή διαγράφουμε προϊόν παρτίδας χαλάει η εικόνα διαθεσιμοτήτων.
– Αν στη γραμμή παρτίδας πατηθεί enter να αλλάζουν οι τιμές και στη δεύτερη μονάδα μέτρησης.
– Πρόβλημα με τη 2η ποσότητα επειδή στρογγυλοποιεί στην εκτύπωση κάποια πράγματα. Πρέπει να αντιστοιχεί το σύνολο.
– Οταν γίνεται εισαγωγή ποσότητας από γραμμή τότε ‘Όταν λήξη <2001’ στο σχόλιο.
– Παρτίδες. Να δημιουργείται αυτόματα γραμμή αν περισσεύει η ποσότητα.
– Πωλησεις: Στο τιμοκατάλογο παραστατικού έχουμε δυνατότητα να βάλουμε 2 παραστατικά (χωρισμένα με κόμμα),
το 1ο για αυτόματη δημιουργία γραμμής έκπτωσης βάσει τιμοκαταλόγου
και το 2ο για εφαρμογή τιμοκαταλόγου βάσει παραστατικού (ο τιμοκατάλογος παραστατικού έχει προτεραιότητα)
– Αν στις παρτίδες βάλουμε μεγαλύτερη ποσότητα από την υπαρχουσα δημιουργείται πρόβλημα. “Ελλειψη διαθεσοιμότητας”
– Όταν ποσότητα μεγαλύτερη της ελάχιστης διαθεσιμότητας και παίρνει από πολλές παρτίδες μπλοκάρει.
– Από 2η, 3η ποσότητα δεν λειτουργούν οι παρτίδες.
– Όταν πολλαπλές γραμμές προϊόντων για παρτίδες και προσθέσουμε άλλο ένα ίδιο προϊον βγάζει μήνυμα για την ελάχιστη διαθεσιμότητα.
– Όταν διαγραφή όλων πρόβλημα με τις παρτίδες.
– Μήνυμα λάθος όταν βάζουμε πολλά σε παρτίδα και το σπάει.
– Όταν στη τελευταία γραμμή παραπάνω στοκ λάθος και μήνυμα.
– Στις παρτίδες όταν κλικ σε έναρξη ποσότητα =1
– Αν ζυγιζόμενα από barcode δεν κάνει έκπτωση
– Παρτίδες πωλήσεων ταξινόμηση από Εναρξη
– Το -1 στις γραμμες παραστατικού έγινε ΝΓ
– Επιλογή τιμή από τιμοκαταλόγους στις πωλήσεις
– Πρόβλημα με Πιστωση σε εισερχόμενα
– Μαζική δημιουργία προϊόντων πρόβλημα με μονάδα μέτρησης και ΦΠΑ
– Αρνητικά ρέστα. Διορθώθηκε

Έσοδα/Έξοδα
– Αναφορά 07 λείπει η μέση τιμή αγοράς και η αξία αποθήκης. Διορθώθηκε
– Διόρθωση αναφοράς με loyalties και Διαθεσιμότητες
– Αποθήκευση φίλτρων στις αναφορές
– Όταν δημιουργείται νέα αναφορά δεν φτιάχνεται σωστό shortcut.
– Στην εκτύπωση custom αναφορών έβγαινε barcode. Δεν έστελνε email.

Κρατήσεις
– Πωλήσεις παραγωγή ποσότητας με βάση τη διαφορά έναρξης λήξης σε ημέρες και αντίστροφα.

Συγχρονισμός
– Στο συγχρονισμό ενσωμάτωση ελέγχου pricechecker της Shuttle. Ρυθμίζεται μόνο απο το settings.ini του χρήστη.

– Μονάδα μέτρησης στη γέφυρα cscart
– Z στο νέο driver docsign.
– Διορθώθηκε πρόβλημε με μηνυμα σχετικό με το αρχείο bridge.ini
– ini file gym