Αποθήκη
– Σειριακοί να φαίνεται ποιοι είναι διαθέσιμοι. Διορθώθηκε
– Η ελάχιστη διαθεσιμότητα τώρα αλλάζει και από τη λίστα
– Όταν γίνεται επεξεργασία στη λιστα ctrl+c ctrl+x ctrl+v  πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Όταν 3η επιλογή κερδών το σύνολο είναι λάθος. Διορθώθηκε και ενσωματώθηκε η επιλογή στην Αποθήκη

Πελάτες
– Στα οχήματα δεν μπορείς να γράψεις στη πρώτη στήλη. Γενικό το πρόβλημα από αναβάθμιση της Delphi. Λύθηκε με indicator.
– Εισαγωγή πελατών πρέπει να έχει πιστωτικό όριο κενο. Διορθώθηκε
– Σύνδεση με το gsis παράλληλα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή
– Πελατες λάθος προεπιλογή τιμοκαταλόγου και τρόπου πληρωμής. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Όταν πουλάμε μπαίνει αυτόματα η τιμή πώλησης
– Αναλυση ΦΠΑ και κερδοφορίας η τιμή πώλησης αλλάζει όταν κάνεις κλικ πάνω στη τιμή
– Όταν αλλάζει η ποσότητα και πατιέται καταχώρηση δεν περνάει το νέο ποσό. Διορθώθηκε
– Λίστα παραστατικών πρόβλημα με Χρήστη. Διορθώθηκε
– Διαθεσιμότητες όταν επιλέγουμε είδος στις πωλήσεις
– Στις πωλήσεις όταν αναζήτηση είδους χρώματα σε διαθεσιμότητα και τιμή
– Στις πωλήσεις χωράνε στη λίστα ειδών όλα
– Όταν καταχωρείται νέο είδος από τις πωλήσεις βγάζει ότι υπάρχει πρόβλημα με το κωδικό. Διορθώθηκε
– Η αναζήτηση στις πωλήσεις ψάχνει καλύτερα
– Στις πωλήσεις αναζήτηση και του ονόματος του πελάτη/προμηθευτή
– Στην αξία αλλαγή ποσότητας βάσει συνόλου και τιμής μονάδας
– Όταν υπάρχει επιλεγμένος πελάτης, με ρύθμιση, μπαινει στη καρτέλα του

Έσοδα/Έξοδα αναφορές
– Από αναφορά όταν ανοίγουμε αποθήκη δεν εμφανίζονται τα πρόσθετα πεδία παρά μόνο αν κάνουμε κλικ. Διορθώθηκε
– Αναφορά παραστατικών
– Αποστολή κατάστασης σε custom σύνδεσμο για e-shop
– Αν αλλαγή στηλών στις παραγγελίες-αναφορές τότε το κουμπί δεν λειτουργεί. Διορθώθηκε
– Τα blob στις αναφορές να φαίνονται ολα εκτός integer και float με συνεφακι.
– Αναφορές πρόβλημα όταν είναι κενή. Διορθώθηκε
– Στην αναφορά γυμναστηρίου φαίνεται στο report αυτος που εχει περάσει και δεν έχει πληρωσει
– Όταν ανοιγμα μέσα από αναφορές ενός προίόντος και αποθήκευση του βγάζει λάθος  column uknown fpa. Διορθώθηκε
– Στην αναφορά να μην κάνει refresh μετά την αποθήκευση custom πεδίου. Διορθώθηκε

Γυμναστήριο
– Όταν 2 συνδρομές κολλάει. Διορθώθηκε