Αποθήκη
– Οι επιλογή πρόσθετης μονάδας μέτρησης αναιρείται πατώντας backspace
– Στη μαζική μεταβολή τιμής αγοράς από πωλήσεις υπολογίζεται και η έκπτωση βάσει ρυθμίσεων

Πωλήσεις
– Στη λίστα παραστατικών εκτυπώνεται ότι φαίνεται
– Οι πωλήσεις ανοίγουν με τη τρέχουσα μορφοποίηση βάσει επιλογής
– Αν επιλέξουμε είδη, αλλάξουμε τιμές και μετά επιλέξουμε πελάτη, οι τιμές αλλάζουν και μπαίνουν οι προκαθορισμένες. Διορθώθηκε
– Δυνατότητα χρήσης εξωτερικού προγράμματος μετατροπής pdf

Ρυθμίσεις
– Δεν γίνεται αποθήκευση στις ρυθμίσεις->ιδιότητες παραστατικού->παράβλεψη χαρακτήρων. Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Τώρα συγχρονίζεται και η διαθεσιμότητα βάσει επιλογής