Αποθήκη
– Στα μη επιλεγμένα barcode όταν δημιουργείται νέο είδος τυπώνεται το προηγούμενο barcode. Διορθώθηκε
– Ενημέρωση όταν αποθήκευση και αποστολή σε Internet ότι δεν έχει ορισθεί ο τιμοκατάλογος στη λίστα.
– Σε προσθήκη μονάδας μέτρησης ερώτηση αν είναι για χρήση προσθετου
– Δυνατότητα επιλογής αύξουσας, φθίνουσας λίστας παραστατικών βάσει ημερομηνίας

Πελάτες
– Στα παραστατικά, τα ειδικά ακυρωτικά δεν αφαιρούνται. Διορθώθηκε
– Όταν ψάχνεις πελάτη και είσαι μέσα στα παραστατικά του τότε στα στοιχεία πελάτη οι τιμοκατάλογοι δεν έχουν αλλάξει. Διορθώθηκε
– Δυνατότητα επιλογής αύξουσας, φθίνουσας λίστας παραστατικών βάσει ημερομηνίας

Πωλήσεις
– Στις γραμμές παραστατικού στα πρόσθετα όταν 0 ποσότητα και τιμή τότε απόκρυψη τιμής και ποσότητας. Μπηκε επιλογή στις ρυθμίσεις
– Φωτογραφίες ειδών στις φόρμες παραστατικών
– Στις πωλήσεις όταν ψάχνεις πελάτη δείχνει και τη σχέση. Επιλογή με δεξί κλικ
– Στις πωλήσεις η συνολική κερδοφορία είναι επί των τεμαχίων
– Τα ανενεργά προϊόντα δεν είναι αναζητήσιμα. Επιλογή με δεξί κλικ
– Η επαναφορά στις πωλήσεις αφορά μόνο την εμφάνιση
– Όταν κερδοφορία ανοιχτή μετά από σάρωση barcode δεν πάει στη κάτω γραμμή. Διορθώθηκε
– Μετά από άνοιγμα προιόντος από γραμμή παραστατικού εστιάζει και πάλι.
– Σε νέο είδος από πωλήσεις καταχωρεί δεύτερη γραμμή. Διορθώθηκε

Έσοδα/Έξοδα/Αναφορές
– Από αναφορές όταν ανοίγει αποθήκη δεν γίνεται σωστό upload στο internet. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Σε προσθήκη μονάδας μέτρησης ερώτηση αν είναι για χρήση προσθετου
– ΜΥΦ προεπιλογή
– ΦΠΑ προεπιλογή
– Δυνατότητα επιλογής αύξουσας, φθίνουσας λίστας παραστατικών βάσει ημερομηνίας σε πελάτες και αποθήκη
– Προεπιλογή τόπου αποστολής και φόρτωσης
– Εμφανιση σχετικού παραστατικύ στη λίστα πωλήσεων

Γενικά
– Pdf από gmail πρόβλήμα. Σύστημα για χρηση εικονικού εκτυπωτή pdf