Αποθήκη
– Διόρθωση εμφάνισης φωτογραφίας όταν ανοίγει το παράθυρό της

Πελάτες
– Πρόβλημα ανανέωσης προοδευτικού υπολοίπου στη λίστα παραστατικών πελάτη. Διορθώθηκε.

Πωλήσεις
– Εισαγωγή excel στις πωλήσεις. Εισαγωγή και με βάση τιμής αγοράς
– Όταν ανοίγει παραστατικό από λίστα πωλήσεων πρόβλημα με τους τρόπους πληρωμής. Διορθώθηκε
– Στις βάρδιες όταν χρήστης σε αναμονή να μην μπορεί να μπει πουθενά. Διορθώθηκε
– Όταν εισαγωγή είδους σε αγορά περνάει η τιμή πώλησης με επιλογή.

Συγχρονισμός
– Δυνατότητα εκτέλεσης custom SQL

Ρυθμίσεις
– Συμπίεση του backup