Πελάτες
– Βελτίωση επιλογής πελατών με shift+click

Αποθήκη
– Βελτίωση επιλογής ειδών με shift+click

Πωλήσεις
– Απόκρυψη τιμών αγοράς κατά την αναζήτηση στις γραμμές πωλήσεων. Να μη φαίνονται τιμές αγοράς στη πώληση. Διορθώθηκε στη μη πλήρη έκταση.
– Διόρθωση υπολογισμού δεκαδικών συνόλου ανά ΦΠΑ για τη γραμμή e.
– Ορισμός μέχρι 5 εκτυπωτών ανά παραστατικό με κόμμα. Χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται το παραστατικό σε πολλές θέσεις εργασίας με διαφορετικό εκτυπωτή.
– Πωλήσεις “ο ίδιος μήνας πέρισυ” κολλάει. Διορθώθηκε.
– Ανάλυση κερδοφορίας να δείχνει το σύνολο κερδοφορίας υπολογίζοντας και τεμάχια. Διορθώθηκε
– Βελτίωση επιλογής παραστατικών με shift+click

Ρυθμίσεις
– Ορισμός μέχρι 5 εκτυπωτών ανά παραστατικό με κόμμα. Χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται το παραστατικό σε πολλές θέσεις εργασίας με διαφορετικό εκτυπωτή.

Συγχρονισμός
– Όταν αλλαζει η διαθεσιμότητα τοτε αλλαγή custom πεδίου. Δυνατότητα εκτέλεσης custom script.

Γενικά
– Αντί για 1/1/2003 μπαίνει η πρωτη ημέρα παραστατικού.