Πελάτες
– Όταν εισαγωγή πελατων τώρα εισάγονται σχέσεις, πόλεις, επαγγέλματα, δου
– Στη λίστα πελατών προστέθηκε η ΔΟΥ

Αποθήκη
– Στην αντιγραφή είδους δεν αντιγράφεται το χρώμα. Διορθώθηκε
– Όταν εισαγωγή ειδών τώρα εισάγονται μονάδες μέτρησης και υποκατηγορίες
– Στην αντιγραφή είδους τώρα αντιγράφονται και οι υποκατηγορίες
– Νέα λειτουργία, ορισμός κατώτατης τιμής είδους
– Στην ανάλυση είδους δεν μπορείς να επιλέξεις υποκατηγορία κατηγορίας εκτός αυτής που έχει επιλεχθει στη λίστα. Διορθώθηκε
– Νέα λειτουργία, Επιλογή όλων των ειδών για barcode στην αποθήκη
– Προοδευτική διαθεσιμότητα στη λίστα παραστατικών

Πωλήσεις
– Όταν δεν υπάρχει προεπιλογή κατηγορίας τότε στο εικονικό πληκτρολόγιο τώρα επιλέγεται η πρώτη
– Άνοιγμα εικονικού πληκτρολογίου windows 8,1. διόρθωση συμβατότητας
– Κινητό στη λίστα παραστατικών πωλήσεων
– Αφαίρεση από το εικονικό το αριθμητικό και τις σημειώσεις
– Στην ανάπτυξη του κωδικού, πετάγεται στην από πάνω γραμμή όταν πάει να βάλει ποσότητα. Διορθώθηκε
– Όταν είναι ενεργοποιημένες οι παρτίδες και κάποιος βάζει σημειώσεις επάνω στη γραμμή, χαλάει ,τη λήξη. Διορθώθηκε
– Διορθώθηκε τελευταία τιμή πώλησης και αγοράς στην ανάλυση ΦΠΑ και κερδοφορίας
– Νέα δυνατότητα εισαγωγής εικόνας στο εικονικό πληκτρολόγιο.
– Μπήκε και ο τίτλος courier στην αποστολή παραστατικών με email .
– Αναγνώριση κλήσεων αργούν να εμφανιστούν τα ονόματα. Διορθώθηκε
– Στο default εισαγωγής από e-shop να μην γίνεται σύγκριση κωδικού περιγραφής
– Νέα λειτουργία, μετατροπή νομίσματος
– Νέα λειτουργία, απόκρυψη παραστατικών ανά pc/χρήστη
– Η επιλογή παραστατικού με πλήκτρα βελτιώθηκε
– Μόνο φπα σε νέο παραστατικό πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Νέα λειτουργία, ενσωμάτωση έκπτωσης ανά γραμμή.
– Πλήρης έκταση γραμμών όταν οι πωλήσεις ανοίγουν από αναφορά. (έχει αλλες ρυθμίσεις που δεν είναι ορατές) Επίσης δεν φαίνονται τα παράθυρα στις πωλήσεις. Μπήκε ρύθμιση

Αναφορές
– Στις αναφορές πρόβλημα εκτύπωσης. Διορθώθηκε
– Στις αναφορές όταν κρύβονται πεδία και αλλάζουν θέσεις πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Στις αναφορές οι εκτυπώσεις τώρα είναι ανά αναφορά.
– Στις αναφορές όταν κενό δεν μπαίνει σε φίλτρο. Διορθώθηκε
Γενική λογιστική εξαγωγή διορθώσεις

Γενικά
– Όταν εισαγωγή από αρχείο και δεκαδικά>2 πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Όταν εισαγωγή από excel τωρα δεν αλλάζει το modified όταν ορισθεί σε αυτό κενή στήλη
– Στην εισαγωγή από αρχείο αξία αγοράς διορθώθηκε η αγγλική μετάφραση
Λειτουργία επικόλλησης στις αναζητήσεις

Επιλογές
– Να μην καταχωρείται νέα βαση εταιρία χωρίς τίτλο. Διορθώθηκε