Πελάτες
– Δεν διαγράφονται πια μετά από ξεκλείδωμα, πελάτες ή προμηθευτές που είναι συνδυασμένα με παραστατικά.
– Ταχύτερος υπολογισμός υπολοίπων πελατών

Πωλήσεις
– Ενσωματώθηκε το σύστημα επιβράβευσης πελατών
– Για τη δημιουργία voucher μπήκε και 2η φράση κλειδί για την αντικαταβολή: κόστος τρόπου πληρωμής

Γενικά
– Σε όλες τις λίστες όταν ανανεώνουμε και υπάρχει προκαθορισμένη περίοδος τώρα γίνεται έλεγχος με βάση τη τρέχουσα ημερομηνία.

Αναφορές
– Διόρθωση αναφοράς 12.Υπόλοιπα Λάθος

Ρυθμίσεις
– Νέα λειτουργία στα δικαιώματα χρηστών ώστε να μην μπορεί κάποιος χρήστης να βλέπει καρτέλα πελάτη που είναι ορισμένος σε συγκεκριμένη σχέση
– Ενσωματώθηκε το σύστημα επιβράβευσης πελατών