Πελάτες
– Ορισμός σχέσης πελάτη για τ αν θα επιτρέπεται καταχώρηση. Επιλογή καταχώρησης μορφοποίησης επιτρεπτών σχέσεων πελάτη ανά τερματικό.
– Προσθήκη σχεσης στη λίστα πελατών/προμηθευτών

Αποθήκη
– Εύκολη αντιγραφή είδους.
– Ειδος σε πολλές κατηγορίες

Πωλήσεις
– Στους υπολογισμούς με τιμοκαταλόγους στις πωλήσεις φαίνονται όλοι οι τιμοκατάλογοι.
– Εφόσον διαγράφεται ενα παραστατικό να αποσυνδέεται από τα σχετικά του. Διορθώθηκε
– Ανάλυση ΦΠΑ δεν περιλαμβάνει συνδυασμένα πεδία. Διορθώθηκε στις ρυθμίσεις
– Σύνολα παραστατικών στις πωλήσεις λάθος με συνδυασμούς. Πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός παραστατικών. Διορθώθηκε
– Η σειρά στις γραμμές παραστατικού χαλάει όταν χρησιμοποιούνται συνδυασμένα είδη. Διορθώθηκε
– Σύγκριση για διαγραφή ίδιου πελάτη και με ΑΦΜ στη γέφυρα εισαγωγής από e-shop

Αναφορές
– Σε μερικές αναφορές δεν φαίνονται όλες οι γραμμές. Η αιτία ήταν το ότι δεν είχε επιλεχθεί η εμφάνιση συνόλου γραμμών. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Ορισμός σχέσης πελάτη για το αν θα επιτρέπεται καταχώρηση. Επιλογή καταχώρησης μορφοποίησης επιτρεπτών σχέσεων πελάτη ανά τερματικό.

Παραγγελίες
– Στις παραγγελίες δυνατότητα μέχρι 5 γραμμές

Γενικά
– Η διαγραφή έτοιμων κειμένων στην αποστολή email δεν λειτουργεί. Διορθώθηκε

Παραγγελίες
– Αρίθμηση στις παραγγελίες να ταυτίζεται με τα τελευταία ψηφία. Διορθώθηκε