Πελάτες
– Στα παραστατικά πελατών διόρθωση επιστροφών

Αποθήκη
– Στα παραστατικά ενός προΐόντος στην αποθήκη δείχνει άλλο ποσό στο σύνολο με φπα από ότι μέσα στο τιμολόγιο. Διορθώθηκε
– Οι ποσότητες προϊόντων στη λίστα παραστατικών είδους έχουν καλύτερη σχέση βάσει κίνησης παραστατικού

Πωλήσεις
– Μπήκε αρχή έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης στην εκτύπωση παραστατικού
– Όταν ανοίγει καρτέλα είδους, από γραμμή παραστατικού, με ορισμένη ποσότητα, με το που κλείνει η καρτέλα η ποσότητα γίνεται 1. Διορθώθηκε
– Ο ΦΠΑ εξαρτάται και από την παράδοση (tab) επιλεκτικά βάσει ρυθμίσεων
– F12 enter enter, έβγαζε μήνυμα λάθους. Διορθώθηκε

Γενικά
– Στην αποστολή SMS μπήκε αριθμός χαρακτήρων και πρόθεμα.
– Στην αυτόματη συμπλήρωση άλλο επιλέγεις και άλλο φαίνεται. Με τα πλήκτρα δουλεύει. Διορθώθηκε
– Πρόβλημα όταν ο χρήστης ήταν πανω από 10 χαρακτήρες. Διορθώθηκε