Αποθήκη
– Στην αποθήκη εξαφανίζονται οι τιμοκατάλογοι. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Όταν επιλογή είδους σε γραμμές με κωδικό και δεύτερο είδος και μετά έκπτωση στο δεύτερο είδος πάει
στην από πάνω γραμμή. Διορθώθηκε
– Ορισμός λειτουργίας βάρδιας ανά χρήστη windows
– Εισαγωγή από e-shop. Όταν δεν έρχεται ΦΠΑ ή μονάδα μέτρησης ορίζεται αυτή που υπάρχει στο καταχωρημένο είδος
– Προσθήκη 2 custom πεδίων στις πωλήσεις
– Από μαζική δημιουργία ειδών δεν μπαίνουν στα αντίστοιχα πεδία.
– Τα πρόσθετα στην αναλυση ΦΠΑ και κερδοφορίας εξαιρούνται με επιλογή
– Στην αποστολή για έκδοση voucher έλεγχος σύνδεσης

Αναφορές
– Στο φίλτρο αναφορών χάνεται περιεχόμενο. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Συννεφάκι στα στοιχεία χρήσης

Παραγγελίες
– Custom μηνυμα στις παραγγελίες

Γενικά
– Αγνόηση sms στις μαζικές αποστολές  όταν στο πεδίο κινητού υπάρχει ο χαρακτήρας *

Παραγγελίες
– Τα πρόσθετα ακολουθούν το είδος με νέα επιλογή

Επιλογές
– Μήνυμα λάθους όταν offline στις επιλογές