Πελάτες
– Νέα επιλογή στη λίστα πελατών στην επιλογή περιόδου βάσει εγγραφής ή πωλήσεων.

Αποθήκη

– Έξοδα αντικαταβολής ΦΠΑ. Διορθώθηκε.

Πωλήσεις
– Διόρθωση εισαγωγής πελατών από e-shop στη γέφυρα.
– Στις πωλήσεις autocomplete στα custom πεδία πρόβλημα. Διορθώθηκε.
– Μεγάλωμα περιγραφής custom πεδίων
– Στα τραπέζια πράσινο διαχωριστικό. Διορθώθηκε.

Αναφορές
– Μικροδιορθώσεις στις αναφορές 10 και 9
– Στα τραπέζια στον υπολογισμό υπολοίπου τους δεν λειτουργούν οι εκτπώσεις. Διορθώθηκε.
– Σύνδεση με λογιστικό της Singular

Γενικά
– Αποθήκευση CSV με καλύτερη συμβατότητα για άνοιγμα από Excel