Πελάτες
– Προστέθηκαν 6 νέα προσαρμοσμένα πεδία. Επίσης καταργήθηκαν τα πεδία ΑΤ, αρχή έκδοσης και ημερομηνία έκδοσης.
– Δεν ανοίγουν τα υποκαταστήματα. Διορθώθηκε
– Η πόλη από smallint έγινε integer
– Δυνατότητα απόκρυψης στοιχείων αποστολής και τιμολόγησης

Αποθήκη
– Μαζική μεταβολή ελάχιστης διαθεσιμότητας
– Μαζική μεταβολή βάρους
– Αποθήκη κάνεις edit τιμή αποθήκευση παραστατικά γυρνάς τιμή αποθήκευση και δημιουργείται λάθος. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Στο insert από e-shop μπήκε αναζήτηση
– Διόρθωση αναζήτησης στις γραμμές παραστατικού
– Η ποσότητα παρτίδας δημιουργούσε πρόβλημα με δεκαδικά. Διορθώθηκε
– Στη διαγραφή διπλών πελατών από e-shop χτύπαγε στο χαρακτήρα ‘ στο πεδίο AFM. Διορθώθηκε
– Δυνατότητα μη τερματισμού Caller id στο κλείσιμο
– Ενσωμάτωση αριθμού Voucher στα email
– Μπαίνει η έκπτωση πελάτη στην εισπραξη. Μπήκε επιλογή
– Νέο σύστημα εκτύπωσης αναφορών με δυνατότητα επεξεργασίας

Αναφορές
– Το πλάτος φίλτρου στις αναφορές είναι ίσο με το πλάτος στήλης
– Πρόβλημα με το σύμβολο δεκαδικών όταν είναι διαφορετικό από το default των windows. Διορθώθηκε

Ραντεβού
– Προσθήκη μήνα
– Απευθείας δημιουργία παραστατικού

Συγχρονισμός βάσεων
– Δυνατότητα να μην είναι κοινή η ελάχιστη διαθεσιμότητα.

Ρυθμίσεις
– Πελατολόγιο ρυθμίσεις Υπόλοιπα> 0,5 χτυπάει όταν είναι λάθος τα δεκαδικά. Διορθώθηκε

Γενικά
– Στην προσθήκη εταιρίας εμφανιζόντουσαν πολλές κενές γραμμες. Διορθώθηκε
– Η τελεία όταν γίνεται αναζήτηση χτυπάει. Διορθώθηκε
– Μήνυμα για την μη ύπαρξη του κοινόχρηστου φακέλου