Πελάτες
– Στην εξαγωγή σε excel για πρώτη φορά λείπει η τελευταία γραμμή. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Στη λίστα παραστατικών αναζήτηση voucher
– Στη λίστα παραστατικών αναζήτηση αριθμού παραστατικού
– Στην εκτύπωση ετικέτας μπήκε και ημερομηνία παραστατικού και σημειώσεις παραστατικού
– Στην εξαγωγή σε excel για πρώτη φορά λείπει η τελευταία γραμμή. Διορθώθηκε
– Όταν αλλαγή διαθεσιμότητας στην αποθήκη στη καρτέλα είδους δεν ενημερώνει eshop. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Στην εξαγωγή σε excel για πρώτη φορά λείπει η τελευταία γραμμή. Διορθώθηκε
– Όταν αντιγραφή παραστατικού που έχει ήδη αντιγραφεί ενημέρωση. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στις αναφορές δεν μπαίνει κατάληξη στην αποθήκευση. Διορθώθηκε
– Η γραμμή στις αναφορές, το χρώμα δεν φαίνεται. Διορθώθηκε
– Στις αναφορές η αποστολή email/sms τώρα ανοιγει ακόμα κι αν δεν υπάρχει.
– Στις αναφορές οταν αποθηκευεται custom πεδιο φεύγει το φίλτρο. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Η γραμμή στη λίστα χρήσης, το χρώμα δεν φαίνεται. Διορθώθηκε
– Στη λίστα χρήσης τώρα φαίνεται ο τίτλος του αντίστοιχου παραθύρου που γίνεται αναφορά.