Αποθήκη
– Όταν γράφεται κωδικός στη λίστα ειδών στις πωλήσεις και δεν υπάρχει στην αποθήκη βγάζει λάθος. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Βελτίωση scroll στο εικονικό τιμολόγιο
– Beep όταν βγαίνει παραγγελία
– Νέα λειτουργία. Αν δεν ορισθεί σχετικό παραστατικό τότε δεν υπολογίζονται τραπέζια
– Στην αυτόματη αντιγραφή παραστατικών τώρα υπάρχει επιλογή να μπαίνει η αρχική ημερομηνία

Αναφορές
– Δεν εκτυπώνεται η ΜΥΦ. Διορθώθηκε