Πελάτες
– Κλειδωμα τροπου πληρωμής

Αποθήκη
– Πολλαπλοί κωδικοί στην αναζήτηση
– Αποθήκη δικαιώματα αποκρυψη αγορών
– Οι υποκατηγορίες με αλφαβητική στην αποθήκη
– Στη μαζική μεταβολή ειδών αντί για κατηγορία τωρα λέει υποκατηγορία

Πωλήσεις
– Όταν σβήνεται ο κωδικός είδους το είδος αποσυνδέεται. Διορθώθηκε
– Έλεγχος χειροκίνητης τιμής στην αντιγραφή είδους δεν λειτουργεί. Διορθώθηκε
– Όταν έχει εκπτώσεις σε κατηγορία χαλάει τις εκπτώσεις στις πωλήσεις μόλις μπαίνει πελάτης. Διορθώθηκε
– Ποσότητα εκπτωση. Διορθώθηκε
– Αλλαγή εμφάνισης κουμπιού καταχώρησης στο touch
– Στη μαζική δημιουργια παραστατικών όταν έχει ενεργοοποιηθεί έλεγχος διαθεσιμότητας χτυπάει τη πρώτη φορά. Διορθώθηκε
– Στη μαζική αντιγραφή δεν γίνεται έλεγχος διαθεσιμότητας. Διορθώθηκε
– Προσθήκη μεταβλητής #PAD
– Δικαιώματα μόνο τιμή αγοράς
– Στην επαναφορά από πωλήσεις χάνονται κάποιες ρυθμισεις οπως πχ βαρδιες. Διορθώθηκε
– Λίστα πωλήσεων πρόβλημα με την ημερομηνία όταν στα regional είναι πρώτα μήνας. Διορθώθηκε
– Μετά το νέο παραστατικό η ποσότητα δεν γίνεται 0. Διορθώθηκε
– Η επιβράβευση μπλεκει με την εκτέλεση query στην έκδοση παραστατικού. Διορθώθηκε
– Στην εισαγωγή γραμμών παραστατικού τώρα ψάχνει και στα barcode
– Στο πρασινο του εικονικού πληκτρολογίου, για stretch πρέπει να πιάσεις το πάνω μέρος. Διορθώθηκε
– Όταν η κατηγορία δεν έχει υποκατηγρορίες κολλάει στο touch. Διορθώθηκε
– Στις πωλήσεις το πεδίο voucher τώρα κρύβεται επιλεκτικά.
– Άσκοπη κλήση στο oposbdridge.ini. Διορθώθηκε
– Από την αναλυση φπα στη περιγραφή είδους αφαιρέθηκαν οι τελίτσες που ανοίγουν το είδος
– Ενημέρωση βάσει συνολικού ποσοστού από τιμή πώλησης ή από τιμή αγοράς
– Όταν προμηθευτής μπαίνουν τιμές αγοράς. Τιμές αγοράς σε επιλεγμένα παραστατικά χωρίς κίνηση
– Εισαγωγή ειδών από e-shop με σύγκριση barcode

Εισαγωγή από αρχείο
– Υποστήριξη πολλαπλών στηλών σε μια

Αναφορές
– Όταν λάθος query στις αναφορές τώρα δεν κλείνει το πρόγραμμα
– Στις αναφορές γραμμές παραστατικών μπήκαν κουμπια.

Συγχρονισμός
– Συγχρονίζονται και τα οχήματα

Ρυθμίσεις
– Όπου κωδικος αστεράκια. Διορθώθηκε
– doc_line στα δικαιώματα
– Μαζική εισαγωγή οχημάτων
– Στο πεδίο tapi αυτόματη μορφοποίηση φακέλου

Spos
– τωρα υποστηρίζει και εκτος oem

Γενικά
– Στις κλήσεις αδειοδότησης το https έγινε http
– Το search.txt δεν διαγράφει το προηγούμενο στην εγκατάσταση
– Στην εγκατάσταση για το htm2pdf διορθώθηκε η τιμή στο FEATURE_BROWSER_EMULATION
– Τώρα δέχεται και ημερομηνίες πριν το 1990