Πωλήσεις
– Όταν εισάγονται οι πελάτες από γέφυρα να γίνεται αντικατάσταση στοιχείων εφόσον ο πελάτης δεν έχει παραστατικά. Διορθώθηκε.
– Όταν παταω το εικονιδιο του taxis για ελεγχο αφμ και παω να κόψω τιμολογιο μου αλλαζει τις τιμές στα μεταφορικα. Διορθώθηκε.
– Νέα επιλογή αγνόσησης σε είδος που θέλουμε να μην βασίζεται σε παρτίδα.
– Ευρεση και εισαγωγή γονικών ειδών πρόβλημα με ΦΠΑ. Διορθώθηκε.

Ραντεβού
– Να μπορεί να διαγράφεται η σημείωση όταν ανοίγει από το ημερολόγιο. Διορθώθηκε.

Έσοδα / Έξοδα / Αναφορές
– Εξαγωγη για λογιστική Γ όταν τιμολόγιο μετρητά να δημιουργούνται αλλες 2 γραμμες για απόδειξη. Διορθώθηκε.

Ρυθμίσεις
– Τιμοκατάλογος συνδυασμένος με custom πεδία. Νέα λειτουργία
– Ιστορικό τροποποιήσεων ειδών, πελατών. Νέα λειτουργία
– Δρομολόγηση με πολλα είδη ανά γραμμή.

Γενικά
– Επιλογή autocomplete από ποντίκι. Διορθώθηκε.