Ραντεβού
– Στο ημερολόγιο φαίνεται επιλεκτικά και το όνομα πελάτη

Έσοδα / Έξοδα / Αναφορές
– Δυνατότητα συνδυασμού κωδικού λογιστικής από υποκατηγορίες ειδών

Γενικά
– Προστέθηκε στο τρόπο πληρωμής η διάρκεια
– Διορθώθηκαν στο αρχείο εγκατάστασης οι προεπιλογές που αφορούν το e-shop