Πελάτες
– Νέα πρόσθετα πεδία. Τώρα μπορούν να μπουν μέχρι 20.
– Στην αναζήτηση πελατών δεν υπάρχουν όλα τα πρόσθετα. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Απόκρυψη πρόσθετων πεδίων στην αποθήκη

Πωλήσεις
– Δεξί κλικ στους χωρους δεν φαίνονται τα γράμματα στις εμφανίσεις. Διορθώθηκε
– Όταν σβήνεται το κεντρικό κατάστημα τώρα αποσυνδέεται από το υποκατάστημα.
– Στη λίστα παραστατικών πωλήσεων τώρα ψάχνει σχόλιο και σχετικό
– Όταν αρνητικό στοκ στις παρτίδες να μην αφήνει καταχώρηση προϊόντος. Στο μηδενικό είναι ok. Διορθώθηκε
– Αν εισαγωγή γραμμής στις πωλήσεις ο cursor πάει στη τελευταία γραμμή. Διορθώθηκε
– Λάθος τηλέφωνο παραλήπτη. Διορθώθηκε
– Όταν αποθηκεύεται ο πελάτης στις πωλήσεις μένει το τηλέφωνο. Διορθώθηκε
–Νέα λειτουργία επιλογής φόρμας παραστατικού.

Αναφορές
– Από αναφορές εξαγωγή σε excel επιλεγμένη γραμμή λάθος χρώμα. Διορθώθηκε

Γενικά
– Διορθώσεις στη γέφυρα με Shopify