Πελάτες
– Να εκτυπώνεται η λίστα πελατολογίου επιλεκτικά. Στο searchbox βαζουμε τους κωδικούς των ειδών με κενό μπροστά και ενδιάμεσα
– Χάρτης με επιλεγμένους πελάτες
– Μήνυμα στους πελάτες ότι υπάρχει ήδη το ΑΦΜ

Αποθήκη
– Να εκτυπώνεται η λίστα ειδών επιλεκτικά. Στο searchbox βαζουμε τους κωδικούς των ειδών με κενό μπροστά και ενδιάμεσα
– Σύνολο κόστους είδους όταν μπαίνεις στη σελίδα είδους

Πωλήσεις
– Τα barcode (από το νέο συστημα) στις πωλήσεις αγνοούν το ότι είναι απενεργοποιημένο το είδος. Διορθώθηκε
– Χάρτης πελατών από επιλεγμένα παραστατικά
– Όταν εισαγωγή από excel στις γραμμές πώλησης λάθος σειρά. Διορθώθηκε
– Δικαιώματα ανά χρήστη για κλείδωμα αλλαγής τιμών. Επιτρέπεται μόνο έκπτωση
– Δικαιώματα ανά χρήστη για κλείδωμα αλλαγής περιγραφής. Επιτρέπεται μόνο έκπτωση

Συγχρονισμός
– Στο ανεβασμα δεδομενων διεγραμμενα. Μόνο απενεργοποιημένα. Διορθώθηκε