Επιλογές
– Μπήκε πλήκτρο αντιγραφής βάσης δεδομένων

Αποθήκη
– Να φαίνεται στη λίστα παραστατικών είδους η θέση. Προστέθηκε

Πωλήσεις
– Αντιγράφεται ο προκαθορισμένος τρόπος πληρωμής που είναι λάθος όταν είναι ορισμένος στο πελάτη. Μπήκε επιλογή στις ρυθμίσεις
– Χρήστης εκτος διαγραφής εξαφανίζεται το 6 στο εικονικό πληκτρολόγιο
– Τιμοκατάλογος με προσαρμοσμένο πεδίο στη λίστα ειδών στην αποθήκη
– Στην αντιγραφή παραστατικού με καμμια αξια δεν λειτουργούσαν σωστα οι διαθεσιμότητες μεταξύ παραστατικών. Έλλειπε η σειρά στο παραστατικό. Διορθώθηκε
– Λίστα πωλήσεων να φαίνονται πελάτης εντολέας παραλήπτης. Προστέθηκε
– Διόρθωση τίτλων αποδεκτών
– Το σχόλιο στις πωλήσεις όταν μεγαλώνει γίνεται memo. Προστέθηκε

Αναφορές
– Η 3η γραμμη λογιστική από τρόπο πληρωμής. Προστέθηκε

Ραντεβού
– Στα ραντεβού να φαίνεται όλο το σχόλιο ή να αφαιρεθεί η ώρα. Προστέθηκε

Ρυθμίσεις
– Στην απογραφή διαθεσιμοτήτων δεν μπαίνει στο παραστατικό η συνολική ποσότητα. Διορθώθηκε
– Δυνατότητα προσθήκης προσωπικού αριθμού API πελάτη για χάρτες google και here

Γενικά
– Βαση demo restaurant πελατες διαγραφη
– Η απογραφή έχει τιμές σε όλες τις demo βασεις
– Διόρθωση εμφάνισης εικονιδίων αναζήτησης στο κάτω μέρος των λιστών
– Προκαθορισμένοι χάρτες της Here