Πωλήσεις
– Στη διαγραφη παραστατικού μπηκε παράθυρο προόδου
– Στην εκτύπωση e-shop μπήκε και ο πελατης αποστολής

Ρυθμίσεις
– Στο κλεισιμο περιόδου διορθώθηκε το πρόσημο υπολοίπων πελατών
– Αυτόματο Ζ με τη χρήση της υπηρεσίας Task Scheduler των windows
– Η επωνυμία στα στοιχεία επιχείρισης ερχεται με περίεργους χαρακτήρες μετά τη καταχώρηση άδειας. Διορθώθηκε

Γενικά
– Πρόβλημα με ονοματοδοσία views. Δημιουργούσε conflict σε ταυτόχρονη χρήση δικτύου. Διορθώθηκε
– Αποθήκευση απεσταλμενων email στο history
– Αποθήκευση απεσταλμενων sms στο history