Αποθήκη
– Στη μαζική μεταβολή ειδών στους τιμοκαταλόγους μπαίνει το ποσοστό όταν είναι τσεκαρισμένη η εμφάνισή του. Νέα λειτουργία
– Στην αποθήκη την 2η φορλα καταχώρησης κολλάει. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Αφαίρεση μηνύματος του ότι λείπει το είδος έκπτωσης.
– Πελατης Παραδοση Εντολέας οποιον έχει επιλέξει εκεί αποστολή email. Νέα λειτουργία
– Όταν από τις πωλήσεις επιλέγουμε στην αποθήκη 1 προϊόν δεν μπαίνει σωστά η διαθεσιμότητα. Διορθώθηκε
– Όταν από τις πωλήσεις βάζω ανύπαρκτο κωδικό πελάτη και ανοίγει το πελατολόγιο για προσθήκη βγαζει λάθος. Διορθώθηκε
– Στις πωλήσεις όταν πρόσθετα να μην αποστέλλονται στη ταμειακή. Νέα λειτουργία
– Στην αναζήτηση είδους στις πωλήσεις αν επιλεγεί το τελευταίο βγαίνει λάθος. Διορθώθηκε

Γενικά
– Στη λίστα εταιριών όταν διαγράφονται βγαίνει μήνυμα λάθους. Διορθώθηκε
– Τα είδη επιβράβευσης στις βάσεις demo είναι πρόσθετα.

Αναφορές
– Τροπος πληρωμής μη εξοφλημενο και κενος αριθμός λογιστικής δημιουργεί πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Αν στην εξαγωνη για λογιστικό εξόφληση είναι ίδιος κωδικός με μη εξόφληση λάθος αναφορά. Μπήκε μήνυμα λάθους

Συγχρονισμός
– Στην αποστολή στοιχείων είδους σε e-shop αποστέλλεται η τιμή τιμοκαταλόγου βάσει όλων των κανόνων. Νέα λειτουργία