Θέματα υποστήριξης

version 8.2019.10.1309

Πωλήσεις
– Στη λίστα παραστατικών μπήκε και το email. Νέα λειτουργία
– Επαναυπολογισμός παραστατικών δεν συνδεει τα είδη. Μπήκε ερώτημα σύγκρισης. Νέα λειτουργία
– Στους χαρτες, λίστα πωλήσεων δεν βγαίνει η επωνυμία. Διορθώθηκε
– eshop connector. e-mail χωρίς απαραίτητα να έχει γίνει επιλογή στα παραστατικά. Νέα λειτουργία
– Κατωτερη τιμή να κλειδωμα όταν μικρότερή της να βαζει τη κατώτερη. Νέα λειτουργία
– Δικαιώματα χρηστών να μπορούν να αλλάζουν ΦΠΑ στις γραμμές παραστατικού. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Στα παραστατικά η SQL είχε πρόβλημα με utf8. Διορθώθηκε

Γενικά
– Διόρθωση σύνδεσης χρηστών
Η σειρά παραστατικού στα αγγλικα έγινε prefix

About Solon Zenetzis

Read all posts by Solon Zenetzis