Πωλήσεις
– Στις παρτίδες νέα πεδία, μερίδα και στίχος
– Στην ενοποίηση παραστατικών με σύνολο ποσότητας από αντιγραφή πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Στο insert σε κάποια pc τα προιοντα έρχονται με ερωτηματικό. Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Υπολογισμός πολλαπλών αποθηκών βασει ταμείων. Δημιουργία query
– Αλλαγή τρόπου εκτέλεσης sql
– Στην αποστολή e-mail από συγχρονισμό όταν κενό κολλάει. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Κωδικός λογιστικής από πελάτη, προμηθευτή. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Διόρθωση αναζήτησης σε UTF8
– Διόρθωση ρυθμίσεων host για τη βάση δεδομένων κατά την εγκατάσταση