Αποθήκη
– dblist να μην επηρεάζει στην ενημερωση διαθεσιμοτήτων e-shop. Διορθώθηκε
– Βάρος στο EPL. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Σειριακοι πρόβλημα ταχύτητας στη καταχώρηση γραμμής παραστατικού. Βελτιώθηκε
– dblist να μην επηρεάζει στην ενημερωση διαθεσιμοτήτων e-shop. Διορθώθηκε
– Στις σημειώσεις οι χαρακτήρες <> στις φόρμες δημιουργούν πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Στην εκτύπωση μονο όταν έχει έκπτωση να εκτυπώνει γραμμή. Νέα λειτουργία με ρύθμιση
– Το εμφάνιση κωδικού επιλογής δεν δουλεύει όταν βάζουμε ένα προιόν στις αγορές και βάζουμε το κωδικό αγοράς. Διορθώθηκε
– Αν αλλάξει η ποσότητα ή πατηθεί enter να πάει στην κάτω γραμμή ξανά αλλάζει τον κωδικό αγοράς σε κωδικό πώλησης. Διορθώθηκε
– Έκδοση acs voucher με χρέωση παραλήπτη. Νέα λειτουργία
– Βάρος στο EPL. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Συγχρονίζονται και τα συνδυαμένα προιοντα. Νέα λειτουργία
– Συγχρονίζονται και τα barcodes. Νέα λειτουργία

Ραντεβού
– Πολλές επαφές ανά σημείωση. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Παραστατικά θέσης εργασίας στα δικαιώματα. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Στη συνδεσιμότητα εξάγεται και το ΑΦΜ του πελάτη στις γραμμές κινήσεων. Νέα λειτουργία
– Επιλογή αναφορών πρόβλημα λόγω επιλογής βάσει ID. Διορθώθηκε

Γενικά
– Στην εισαγωγή από αρχείο Μόνο καθετο scroll στη λίστα. Διορθώθηκε