Πελάτες
– Διόρθωση σειράς προσαρμοσμένων πεδίων
– Στη παραγωγή κωδικού δυνατότητα εξαίρεσης πελατών. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Διόρθωση σειράς προσαρμοσμένων πεδίων
– Διόρθωση καταχώρησης δεκαδικών στα συνδυασμένα
– Στη παραγωγή κωδικού δυνατότητα εξαίρεσης ειδών. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Νέες λειτουργίες στις πρόσθετες μονάδες μέτρησης

Ρυθμίσεις
– Στη αναβάθμιση βάσης χανονται τα queries που έχουν ορισθεί (εκτός πινάκων). Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Ορισμός συγχρονισμού και στα συνδυασμένα
– Διόρθωση συνδυασμένων
– Συγχρονισμός νέων επαφών στα ραντεβού

Αναφορές
– Τα αφμ ευρωπαικης εκδοσης εμφανίζονται στη συγκεντρωτικη τιμολογίων. Νέα λειτουργία