Πελάτες
– Δεν μπορεί να προστεθεί πελάτης όταν ανοίγει από τις πωλήσεις. Διορθώθηκε
– Ενοποίηση πελατών. Νέα λειτουργία
– Όταν δεν έχει περιοχή και πόλη αλλά έχει τκ να ανοιγει χάρτη. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Όταν βάζουμε στο χρήστη να μην ανοίγει η αποθήκη ανοίγει και κολλάει. Διορθώθηκε
– Στην αποθήκη αναλυση ειδους όταν βγαζεις πανελ μπορεί να βγαλει λαθος με focus. Διορθώθηκε
– Όταν ανοιγει το είδος από αποθήκη δεν είναι επεξεργάσιμο. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Στη βάρδια οταν πληρη οθόνη να υπάρχει κουμπί εξόδου. Νέα λειτουργία
– Όταν στη γραμμή παραστατικού αλλάζεις μήνα στη λήξη κλεινει το dropdown. Διορθώθηκε
– Εισαγωγή γραμμών απο excel λήξη θεση κλπ. Νέα λειτουργία
– Επιβραβευση με ΦΠΑ. Νέα λειτουργία
– Διαγραφή όλων των γραμμών παραθυρο progress. Νέα λειτουργία
– Όταν καταχώρηση γραμμής που έχει σειριακούς επαναλαμβάνεται πολλές φορές το query και αργει. Διορθώθηκε
– Όταν δεν έχει περιοχή και πόλη αλλά έχει τκ να ανοιγει χάρτη. Διορθώθηκε
– Οι πόντοι στην επιβράβευση να μπαίνουν μετά έκπτωσης. Διορθώθηκε
– Εκτυπωση μηδενικών προσθετων. Διορθώθηκε
– Στο νεο παραστατικό δεν καθαριζει η αναλυση ΦΠΑ. Διορθώθηκε

Γενικά
– Διόρθωση γέφυρας λόγω αναβάθμισης του shopify API
– Όταν αναβάθμιση να φαίνεται η πρόοδος όταν είναι κλειστό το παραθυράκι. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Διαθεσίμων άνευ κίνησης να μην είναι προεπιλεγμένο. Διορθώθηκε
– Η εξαγωγή στις ρυθμίσεις δεν βάζει τη τελευταία στήλη. Διορθώθηκε
– Στις παραγγελίες τώρα είναι τσεκαρισμένο σαν προεπιλογή το ανά πελάτη

Park
– Διόρθωση διαδρομής logs

Spos
– Διόρθωση διαδρομής temp
– Όταν κενο maintext δεν δουλευει η οθόνη. Διορθώθηκε