Πελάτες
– Στα παραστατικά δεν φαίνεται τρόπος πληρωμής. Διορθώθηκε
– Κουτάκι σημειώσεων να μην ξαναεμφανίζεται στην αλλαγή tab εφόσον έχει κλείσει από το χρήστη. Διορθώθηκε
– Προστέθηκε στήλη παλαίωσης υπολοιπων.

Αποθήκη
– Κουτάκι σημειώσεων να μην ξαναεμφανίζεται στην αλλαγή tab εφόσον έχει κλείσει από το χρήστη. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Στην εξαγωγή παραστατικού σε excel απεριόριστα δεκαδικά. Διορθώθηκε
– Στο dropdown αναζήτησης τα είδη τα ταξινομεί με βάση περιγραφής. Έγινε και με κωδικό. Νέα λειτουργία
– Στο εικονικό πληκτρολόγιο τα είδη τα ταξινομεί με βάση περιγραφής. Έγινε και με κωδικό. Νέα λειτουργία
– Όταν 100% έκπτωση μηδενίζει η αρχικη αξία όταν περνάμε είδος στο παραστατικό όταν είναι ενεργοποιημένη η στρογγυλοποίηση. Διορθώθηκε
– Στο import voucher δεν βγαζει σωστό αριθμό των πόσων έχουν εισαχθεί. Διορθώθηκε
– Όταν στις ρυθμίσεις βάζουμε στην εκτύπωση ΟΧΙ και κάνουμε εκτύπωση σε pdf δεν ρωτάει σε πιο φάκελο να το αποθηκεύσεις. Διορθώθηκε
– Οι τρόποι πληρωμής στο ραβδάκι έχουν την ίδια σειρά με  τη προκαθορισμένη. Νέα λειτουργία
– Φαίνεται στο παραστατικό στις πωλήσεις το ποσό μετρητών ή καρτών. Νέα λειτουργία
– Αποστέλλεται αριθμός δεμάτων για courier χρησιμοποιώντας τη περιγραφή ΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Νέα λειτουργία
– Παραλαβή από courier χρησιμοποιώντας τη περιγραφή ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Νέα λειτουργία
– Επιλογή αποστολέα στο courier. Νέα λειτουργία
– Προστέθηκε στήλη παλαίωσης υπολοιπων.
– Στην αντιγραφή να αντιγράφεται η ημερομηνία παράδοσης μόνο αν υπάρχει. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στην αναφορά για βάρδιες τώρα αναλύεται το ποσό μετρητά ή κάρτες

Παραγγελίες
– Κάποιες φορές τα πρόσθετα εκτυπώνονται με λάθος σειρά ότα προέρχονται από κινητό. Διορθώθηκε

Γενικά
– Στο προφιλ εισαγωγής από excel δεν επιλέγεται το κλειδί. Διορθώθηκε
– DATA.000 μπαινει παλι στην εγκατασταση. Διορθώθηκε