Πελάτες
– Στους χάρτες να φαίνεται ο πελάτης. Νέα λειτουργία
– Το googlemaps κόλαγε από λιστα πελατών. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Όταν πατάμε + να προσθέσουμε συνδυασμένο δεν λειτουργεί. Διορθώθηκε
– Όταν 2 δεκαδικα και παταμε enter προ ΦΠΑ στη τιμή αγοράς δεν δουλευει σωστα. Διορθώθηκε
– Στους τιμοκαταλόγους όταν πας και βάζεις από ώρα / σε ώρα και μετά θες να το καθαρίσεις δεν μπορείς ,βγάζει ένα error. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– devices μεγεθος για εστιατόριο. Μπήκαν περισσότεροι χαρακτήρες στη βάση δεδομένων
– Σειρά γονικών συνδυασμένων. Διορθώθηκε
– Στους χάρτες να φαίνεται ο πελάτης. Νέα λειτουργία
– Το googlemaps κόλαγε από λιστα παραστατικών. Διορθώθηκε

Παραγγελίες
– Να φέρνει και το σχετικό στο παραγγελιοληψία. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Στα φιλτρα αναφορας δεν δείχνει όταν 1 χαρακτηρας. Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Όταν υπάρχουν καινούριοι πελάτες, συγχρονίζει και ΔΟΥ, πόλεις, επαγγέλματα, οχήματα, σχέσεις για τα οποία αργεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα όταν δεν είναι στο ίδιο δίκτυο η βάση

Ρυθμίσεις
– Αριθμός ψηφίων sms το hint διορθώθηκε.
– Στους τιμοκαταλόγους όταν πας και βάζεις από ώρα / σε ώρα και μετά θες να το καθαρίσεις δεν μπορείς ,βγάζει ένα error. Διορθώθηκε