Πελάτες
– Έλεγχος για διπλοεγγραφές στους πελάτες και στα custom πεδία. Νέα λειτουργία
– Στα τραπεζια να μην γίνεται υπολογισμός υπολοίπων. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Αλλαγή διαθεσιμότητας. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις εμφανιζόταν λάθος διαθεσιμότητα στα αναλυτικά στοιχεία είδους. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Στο Import από e-shop προστέθηκε custom πλήκτρο
– Custom sql κατα την εισαγωγή γραμμής σε παραστατικό. Νέα λειτουργία
– Τα πρόσθετα πεδία θεση μεριδα στιχος δεν εχουν όλα dropdown. Έγιναν text και ενεργοποιήθηκε το dropdown. Νέα λειτουργία
– Στην καταχώρηση φαινεται και το ταμείο στα ενημερωτικά μηνύματα. Νέα λειτουργία
– Είδος πληρωμή είσπραξη κλπ να μην παίρνουν τιμές αγοράς ή πώλησεις από παραστατικά. Νέα λειτουργία
– Όριο τραπεζιού γιατί 0.5? . Εγινε 4 λεπτά. Διορθώθηκε
– Στα τραπεζια να μην γίνεται υπολογισμός υπολοίπων. Διορθώθηκε
– Στην αντιγραφή παραστατικού μπορούμε να αντιγράψουμε και τους αντίστοιχους σειριακούς. Νέα λειτουργία
– Όταν από Import πωλήσεων κενό να γίνεται 0. Όχι 1. Διορθώθηκε
– Στην απομακρυσμένη εκδοση παραστατικών να αποστέλλει σε όλα τα email. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Να αποστέλλονται μηνύματα σε όλα τα email. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Κενό μετά το λογαριασμό λογιστικής στο transactions. Διορθώθηκε
– Auto refresh στις αναφορές. Νέα λειτουργία
– Δεν φρεσκάρεται όταν custom κωδικας στις αναφορές. Διορθώθηκε
– Νέα αναφορά σύνδεσης παρτίδων

Επιλογές
– Κατά την αποθήκευση εταιριών διαγραφή βάσεων που δεν υπάρχουν στο σκληρό δίσκο, εκτός των διαδικτυακών. Νέα λειτουργία