Πωλήσεις
– Υποχρεωτική επιλογή πελάτη στη πώληση. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Ρύθμιση αποστολών διόρθωση περιγραφών. Email αποστολέα είναι εμφανιζόμενο όνομα και το όνομα χρήστη στο hint είναι υποχρεωτικό.

Γενικά
– Χρώματα στο splash και στο μηνυμα demo. Διορθώθηκε
– Δυνατότητα ενεργοποίσης συμπίεσης στη βάση δεδομένων. Νέα λειτουργία