Πελάτες
– Όταν διαγράφουμε προσαρμοσμένο πεδίο μένει στη λίστα και δεν αφαιρείται. Διορθώθηκε
– Προεπιλογή σχέσης πελάτη σε πελατολόγιο δεν δουλεύει ενω φαίνεται επιλεγμένη. Διορθώθηκε
– Στα συνημμένα αν δεν υπάρχει ο φακελος να μην βγαίνει error 1326 error 161. Διορθώθηκε
– Καρτέλα πελάτη όταν βλέπουμε πιστώσεις/χρεώσεις να συνδυαζονται με ταμεία με τον μεταξύ τους συνδυασμό. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Αυτοματος τρόπος πληρωμής από Insert όπως το eshopconnector. Νέα λειτουργία
– Όταν διαγράφουμε προσαρμοσμένο πεδίο μένει στη λίστα και δεν αφαιρείται. Διορθώθηκε
– Αναζήτηση στο πεδίο προμηθευτή. Διορθώθηκε
– Η δημιουργία ειδών από ραβδάκι σε είδος αποθήκης δεν δημιουργεί διαθεσιμότητες. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Τα χρώματα όταν αναζήτηση είδους στις γραμμές παραστατικού και πελάτη. Διορθώθηκε
– Hint στο τρόπο πληρωμής στις πωλήσεις. Νέα λειτουργία
– Ορισμός τρόπου πληρωμής και τρόπου αποστολής από insert από eshop. Νέα λειτουργία
– Ορισμός παραστατικού από eshop. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Βασει φπα χαρακτηρισμος εξοδου εσοδου. Νέα λειτουργία
– Υποχρεωτικά προσθήκη όταν καταχωρούμε σε γραμμές. Νέα λειτουργία
– Μετάφραση, Προσοχή αυτή η κίνηση δεν αναιρείται. Διορθώθηκε
– Η διαγραφή γίνεται και με κλειδωμένες ρυθμίσεις. Διορθώθηκε

Γενικά
– Demo παραθυρο διορθώθηκε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις κόλαγε
– Όταν Dropdown focus και δεν εισαι μεσα δουλεύει η ρόδα του ποντικιού. Διορθώθηκε
– Αποθηκεύεται το μέγεθος του παραθύρου επιλογής. Νέα λειτουργία
– Χρώμα παραθύρου επιλογής. Διορθώθηκε
– Τελευταίο κελί παραθύρου επιλογής. Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Τα ανενεργά είδη να συγχρονίζονται. Νέα λειτουργία
– Τα παραστατικά με την ίδια ημερομηνία δεν συγχρονίζονταν όλα. Διορθώθηκε
–  “Παραστατικα” μετάφραση στο συγχρονισμό. Διορθώθηκε