Αποθήκη
– Στη μαζική μεταβολή αξία αγοράς. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Στην εκτύπωση παραστατικού νέα μεταβλητή Αξία συνόλου χωρίς λοιπές χρεώσεις προ ΦΠΑ. Νέα λειτουργία
– Όταν Ζ από πρόγραμμα βγάζει απόρριψη ενώ γίνεται επιτυχημένο. Διορθώθηκε
– Φίλτρο στο insert από e-shop. Νέα λειτουργία
– Σειριακοί δεν αποθηκεύονται. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Το tree των ρυθμισεων μολις επιλέγεις κλείνει κάτι άλλο. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Αλλαγή συστήματος εξαγωγής για λογιστική
– Διόρθωση αναφορών τζίρου χρηστών