Κάλεσε τώρα! +30 2118002930
WPCS 1.1.9

Πελάτες
– Στην εξαγωγη πελατων σε excel ο κωδικός να είναι κείμενο. Διορθώθηκε
– Λεκτικό Εύρεση και συγχωνευση διπλοτύπων. Διορθώθηκε
– Νέο πεδίο χώρας

Αποθήκη
– Στην εξαγωγη ειδών σε excel ο κωδικός να είναι κείμενο. Διορθώθηκε
– Λεκτικό Εύρεση και συγχωνευση διπλοτύπων. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Στην ποσότητα γραμμών να μην χρειάζεται enter. Διορθώθηκε
– Να αφαιρείται το πρόθεμα EL από τους πελάτες στην εκτύπωση παραστατικών. Διορθώθηκε
– Επιλογή να πετάγεται παραθυράκι όταν καλεί νούμερο στις πωλήσεις. Νέα λειτουργία
– Δεν αποθηκεύει υπογραφή όταν είναι παλιός ο driver και δεν υποστηρίζει qrcode. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Ρύθμιση mydata. Νέα λειτουργία
– Όταν ορίζουμε υποκατηγορία στις ρυθμίσεις τιμοκαταλόγου στη καταχώρηση να φεύγει η κατηγορία. Διορθώθηκε
– Νέο πεδίο χώρας

Αναφορές
– Διαγραφή view πριν να τρεξει η αναφορά. Νέα λειτουργία
– Μήνας όπου ημερομηνία στη συνδεσιμότητα στις αναφορές βγάζει πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Στην εξαγωγη απλης λογιστικής βγάζει invalid source array. Διορθώθηκε
– Προσθήκη εξαγωγής χώρας στους πελάτες της λογιστικής. Νέα λειτουργία

Υποστήριξη