Πελάτες
– Focus σε αναζήτηση πελατών
– Υπολογισμός υπολοίπου πελατών μέχρι τη σημερινή ημερομηνία όλη την ημέρα. Νέα λειτουργία
– Όταν προσθέτουμε όχημα εξαφανίζεται. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Χρώματα στη λίστα όταν έχει επιλεχθει θεμα. Διορθώθηκε
– Focus σε αναζήτηση ειδών
– Στη λίστα ειδών συνδυασμένα και γονικά που δεν έχουν συνδυασμένα. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Focus σε αναζήτηση γέφυρας
– Όταν στη περιγραφή γραμμής δεν θέλεις να προσθέσεις νέο είδος να πηγαίνει ποσότητα. Διορθώθηκε
– Στην αναζήτηση πελάτη να ψάχνει και με πινακίδα. Νέα λειτουργία
– Υπολογισμός υπολοίπου πελατών μέχρι τη σημερινή ημερομηνία όλη την ημέρα. Νέα λειτουργία
– Όταν καταχωτείται νεο είδος σε παραστατικό αγοράς ο κωδικός γίνεται αγοράς. Νέα λειτουργία
– Στα συνδυασμένα/γονικά παραστατικού να περνάει και το βάρος. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Όταν ενδοκοινοτικό να μην εχει γραμμή φπα στην εξαγωγή για αναλυτική λογιστική. Διορθώθηκε

Γενικά
– Στην εγκατάσταση ελέγχει αν είναι rdp. Νέα λειτουργία
– Μεγαλύτερα custom πεδία πωλήσεων στη demo έκδοση

Συγχρονισμός
– Δυνατότητα συγχρονισμού μόνο ειδών. Νέα λειτουργία
– Διαφορά στην αποθήκευση ώρας 1 λεπτό. Νέα λειτουργία
– Δυνατότητα επιλογής αν θα αντιγράφεται η τροποποίηση στα είδη. Νέα λειτουργία